ASHAR, A.Md, S.Pd
ASHAR, A.Md, S.Pd

TUGAS TAMBAHAN: KEPALA SEKOLAH

JABATAN: GURU MAPEL
NIP: 19641223 198901 1
NUPTK: 7555742646200003
PENDIDIKAN: S1 Teknik Bangunan

DJAYA RAHMAN, S.Pi
DJAYA RAHMAN, S.Pi

TUGAS TAMBAHAN: Wakil Kepala Sekolah Kurikulum

JABATAN: GURU MAPEL
NIP: 19750823 200701 1
NUPTK: 5155753656200003
PENDIDIKAN: S1 Sosial Ekonomi Perikanan

AHMAD AMIN, S.Pt, M.M.Pd
AHMAD AMIN, S.Pt, M.M.Pd

TUGAS TAMBAHAN: Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan

JABATAN: GURU MAPEL
NIP: 19750823 200701 1
NUPTK: 5155753656200003
PENDIDIKAN: S2 Administrasi Pendidikan

ASRUL GAFAR, S.Sos
ASRUL GAFAR, S.Sos

TUGAS TAMBAHAN: Wakil Kepala Sekolah Humas

JABATAN: GURU MAPEL
NIP: -
NUPTK: 1857745648200002
PENDIDIKAN: S1 Ilmu Administrasi Negara

MASLUN, S.Pd
MASLUN, S.Pd

TUGAS TAMBAHAN: Wakil Kepala Sekolah Sarpras

JABATAN: GURU MAPEL
NIP: 19690313 200604 2
NUPTK: 2645747649300002
PENDIDIKAN: S1 Biologi

SUKMAJAYA, S.Pi
SUKMAJAYA, S.Pi

TUGAS TAMBAHAN: Kepala Paket Keahlian

JABATAN: GURU MAPEL
NIP: -
NUPTK: 2447746649200002
PENDIDIKAN: S1 Sosial Ekonomi Perikanan

"